Login

» Mūsu amatvīri

t/l sen! com! Jānis Pētersons (29108334, seniors@gersicania.lv)
t/l v-sen! com! Kristaps Vītols (26314867, v-seniors@gersicania.lv)
t/l sekr! com! Oto Rozenšteins (26593244, sekretars@gersicania.lv)

t/l old! com! Mārcis Benužs (26583647, oldermanis@gersicania.lv)

t/l econ! com! Jānis Siliņš 28363804, janis.silins@va.lv
t/l kasieris fil! Jānis Kļaviņš 29661666, janis.klavins@latviesi.com
t/l mag!pauc! com! Guntars Šmits 29434727 guntars.smits@gmail.com
t/l mag!cant! com! Jānis Siliņš 28363804, janis.silins@va.lv

P!K!T! tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs (26479490, arnis.lels@gmail.com)

Goda tiesnesis:
com! Arnis Ļeļs (26479490, arnis.lels@gmail.com)

Valmieras kopa:

t/l sen! Gers!Valm! com! Kārlis Kļaviņš
t/l vicesen! Gers!Valm! com! Guntis Davidovs
t/l sekr! Gers!Valm! com! Ģirts Broks

t/l old! Gers!Valm! com! Guntis Davidovs

t/l econ! Gers!Valm! com! Kārlis Kļaviņš
t/l kasieris Gers!Valm! com! Jānis Rubulis
t/l mag!pauc! Gers!Valm! com! Kārlis Kļaviņš
t/l mag!cant! Gers!Valm! com! Ģirts Broks

t/l lit!prez! Gers!Valm! com! Artūrs Grāvītis, com! Ģirts Broks
t/l lit!mag! Gers!Valm! com! Guntis Davidovs


 
©2009. “Gersicania” korporācija
Visas tiesības aizsargātas
Dizains: RDX
Izstrāde: fil! J.Šmits